תודעה

עזה-שדרות: גבולות פיזיים וגבולות התודעה
14/01/2019 - 18:00 עד 20:30
מכון ון ליר בירושלים והמחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר מתכבדים להזמינכן/ם לדיון בנושא השיח הציבורי על המצב ברצועת עזה והנגב המערבי. הדיון יעסוק בין היתר בעבר המשותף לתושבי הרצועה ותושבי הנגב המערבי; בסיקור התקשורתי בישראל של המציאות באזור מאז ההתנתקות ב-2005 ועד היום; במידע החלקי אשר מגיע  לציבור...
עזה-שדרות: גבולות פיזיים וגבולות התודעה
09/01/2019 - 12:00 עד 14:30
מכון ון ליר בירושלים והמחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר מתכבדים להזמינכן/ם לדיון בנושא השיח הציבורי על המצב ברצועת עזה והנגב המערבי. הדיון יעסוק בין היתר בעבר המשותף לתושבי הרצועה ותושבי הנגב המערבי; בסיקור התקשורתי בישראל של המציאות באזור מאז ההתנתקות ב-2005 ועד היום; במידע החלקי אשר מגיע  לציבור...
Time and Consciousness- Change’s Order: On Deleuze’s Notion of Time
28/06/2011 - 15:30 עד 17:30
A 3-day Research Workshop  of the Israel Science Foundation
?The Passage of Time -Explanation and Is a Cosmic Present a Necessary Feature of Time Consciousness
28/06/2011 - 10:00 עד 12:00
A 3-day Research Workshop  of the Israel Science Foundation
מדעי הרוח ומדע: מוח ותודעה
על אודות בהרצאתו המפורסמת משנת 1959 טען  צ'רלס פרסי סנואו (Charles Percy Snow), פיזיקאי וסופר אנגלי ש"שתי התרבויות" –  זו של המדענים וזו של אנשי הרוח – התרחקו זו מזו באופן שהן אינן יכולות למצוא מרחב משותף, ולו מצומצם, ולתקשר האחת עם השנייה. סנואו הציע לכונן "תרבות שלישית" שתהווה גשר ושתאפשר הזנה...
זמן קוסמולוגי וזמן תודעתי
בתקופתנו אנו עדים לפיצול הולך וגובר בין הדיונים במושג הזמן. בפסיכולוגיה, בהיסטוריה, בפיזיקה ובפילוסופיה מתקיימים דיונים מרתקים בזמן אך כמעט אין קשר ביניהם. המחקר בכל אחת מן הזירות הללו מתנהל על פי רוב מתוך הפרספקטיבה הצרה של הסוגיה העומדת על הפרק, ואינו מתייחס לדיונים המקבילים בדיסציפלינות אחרות....