ביטחון

22/06/2015 - 18:30 עד 20:30
הספר עוסק בהיסטוריה המודרנית של לימודי הערבית בבתי הספר היהודיים בארץ ובשינויים שהתחוללו בתחום זה לאורך השנים. הוא עומד על העלייה ההדרגתית בחשיבות השיקולים הביטחוניים והפוליטיים בהוראת הערבית, ועל האופן שבו הדבר גרם ל"יצירת" שפה שאינה מקרבת אלא מרחיקה. מתוך הסתמכות על מחקר ארכיוני מקיף, הספר חושף...
נשים שלום ובטחון: החלטה 1325 של מועצת הבטחון בהקשר הישראלי
החלטה 1325 היא הראשונה משבע החלטות שקיבלה מועצת הביטחון של האו"ם בשנים 2013-2000, שעניינן "נשים, שלום וביטחון". סדרת ההחלטות הזאת היא ניסיון היסטורי להטמיע נקודת השקפה מגדרית (gender mainstreaming) בפעילותם של ארגונים בין־לאומיים, והיא מבקשת לשלב בין שלושה ערכים אוניברסליים: הגנה, שוויון ושלום,...
תכניות פעולה לאומיות: אסטרטגיות של ארגוני נשים ליישום וניטור
החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם היא החלטה היסטורית שהתקבלה בשנת 2000, הקוראת לראשונה לייצוג שוויוני של נשים במוקדי קבלת החלטות, למעורבותן בתהליכי פתרון סכסוכים והסדרי שלום, להגנה על נשים ונערות מפני אלימות, ולמניעת אלימות בכלל ואלימות מגדרית כלפי נשים, בפרט. מאז אותה שנה קיבלה מועצת הביטחון של...
ייצוג נשים במוקדי קבלת החלטות ביטחוניות 2013–2014
החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו”ם היא החלטה היסטורית שהתקבלה בשנת 2000, הקוראת לראשונה לייצוג שוויוני של נשים במוקדי קבלת החלטות, למעורבותן בתהליכי פתרון סכסוכים והסדרי שלום, להגנה על נשים ונערות מפני אלימות, ולמניעת אלימות בכלל ואלימות מגדרית המופנית כלפי נשים, בפרט. מאז אותה שנה קיבלה מועצת...
19/04/2015 - 11:00 עד 15:00
בשנת 2014 קיבלה ממשלת ישראל את החלטה 2331 לקידום שוויון מגדרי והטמעת חשיבה מגדרית. במסגרת ההחלטה התחייבה הממשלה להקים ועדה בין-משרדית אשר תגבש תוכנית פעולה כוללת לקידום שוויון מגדרי בישראל. החלטת הממשלה היא תוצר עבודתם המשותפת של ארגוני נשים וארגוני החברה האזרחית ובראשם הארגונים אתך-מעכי, מרכז שוות...
מרחב הביטחון
בישראל, הביטוי הטריטוריאלי של הביטחון נרחב ביותר. מערכת הביטחון, בעיקר באמצעות צה"ל, מחזיקה בצורות שונות ביותר ממחצית משטחי המדינה ומשפיעה עליהם. חותמו של הנוף הביטחוני ניכר בכל מקום בארץ: בערים, בשטחים הכפריים ובשטחים הפתוחים. השליטה וההשפעה הטריטוריאליות של מערכת הביטחון מתאפשרות בשל מעמדה המיוחד...
לוגו פרויקט 1325
שיתוף פעולה עם הארגונים איתך-מעכי ואג'נדה שמטרתו להוביל מהלך רחב של ארגוני הנשים בחברה האזרחית, של גופי ממשל רלוונטיים ושל האקדמיה לניסוח תוכנית פעולה כוללת בנושא. במדינות רבות בעולם פותחו והוטמעו תוכניות פעולה לאומיות לשילוב נשים בתהליכים של פתרון סכסוכים, ובמסגרת המהלך הישראלי נלמדו תוכניות...
מחלוקת 2: תקציב המדינה בעקבות המלחמה: האם אפשר להניף גם את דגל הביטחון וגם את דגל החברה ולשמור על יציבות פיננסית?
לפי הערכות משרד האוצר ובנק ישראל איבד המשק הישראלי 6 מיליארד ₪, כ-1% מהתוצר, בשנת 2006, וגם בשנים הקרובות יהיה התוצר נמוך כנראה יחסית לפוטנציאל הצמיחה של המשק. אילולא המלחמה היתה הצמיחה נתמכת בגידול בתיירות, בממדים חסרי תקדים של ייבוא הון להשקעות ובפרמיית סיכון נמוכה למשק, שהיתה מאפשרת ריבית מקומית...

Pages