ערים

סמויות מן העין: נשים והערים הפלסטיניות
06/05/2018 - 19:30 עד 21:30
הכותרת סמויות מן העין מהדהדת את הערים הדמיוניות, הנושאות שמות של נשים, שתיאר מרקו פולו באוזני השליט המונגולי קובלאי חאן בספרו של איטאלו קאלווינו. הספר סמויות מן העין: נשים והערים הפלסטיניות מציג נשים אמיתיות בערים הפלסטיניות שהיו ואינן עוד. אין זה החיבור הראשון שנכתב על החברה הפלסטינית בתקופה שלפני...
סמויות מן העין: נשים והערים הפלסטיניות
הכותרת סמויות מן העין מהדהדת את הערים הדמיוניות, הנושאות שמות של נשים, שתיאר מרקו פולו באוזני השליט המונגולי קובלאי חאן בספרו של איטאלו קאלווינו. "הערים שלך", השיב השליט בחוסר אמון מופגן, "אינן קיימות, אולי אף לא היו בנמצא מעולם. ודאי כי שוב לא תהיינה קיימות לעולם". הספר סמויות מן העין: נשים והערים...
עיר ישראלית או עיר בישראל?: שאלות של זהות, משמעות ויחסי כוחות
מהי עיר ישראלית וכיצד אפשר להגדיר את "ישראליותה"? מהן ההשפעות האידיאולוגיות ומהם הכוחות הפוליטיים, התרבותיים, הכלכליים והחברתיים — הן הממסדיים והן המקומיים-קהילתיים — התורמים לעיצוב המרחב העירוני בישראל? מהם מקומה והשפעתה של הזהות האזרחית-עירונית בישראל על עיצוב המרחב הבנוי? אלה רק חלק מן השאלות...