מגזר ציבורי

מיקור חוץ של תהליכי עיצוב המדיניות במגזר הציבורי
תהליכי עיצוב המדיניות הציבורית בישראל נמסרים בשנים האחרונות לידיים פרטיות באמצעות מיקור חוץ. התהליכים המופרטים כוללים את כל שלבי עיצוב המדיניות, החל באיתור תופעות בלתי רצויות והגדרת בעיית המדיניות ויעדי המדיניות, וכלה בבחינת חלופות והמלצה על דרכי פעולה מועדפות. מיקור החוץ מתבצע במגוון התחומים שבהם...
מקידום נשים למדיניות מבוססת־מגדר תפקיד הממונה על קידום מעמד האישה במשרדי הממשלה
05/12/2012 - 16:00 עד 19:30
המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית במכון ון ליר בירושלים מקיים כנס בנושא תפקיד הממונה על מעמד האישה במשרדי הממשלה. בכנס ייחשף מחקר שבחן את האפקטיביות של תפקיד הממונה מנקודת המבט של נושאות התפקיד, ומתוך התייחסות לאופני הגדרת התפקיד, להקצאת משאבים, לחסמים וקשיים בביצוע התפקיד, לדפוסי הפעולה של הממונות...
מחלוקות בכלכלה
מהו גודלו הרצוי של המגזר הציבורי? האם נטל המס בישראל גבוה יחסית למדינות אחרות? האם ההגבלה הקיימת בגידול הוצאות הממשלה היא הכרח או עניין לבחירה? כיצד משפיע המודל החברתי-כלכלי שמדינה מאמצת — המודל האמריקני מזה והמודל הסקנדינבי מזה — על התפתחותה הכלכלית? האם אי-שוויון משפיע על הצמיחה? מהן הדרכים...
מחלוקת 6: גודל המגזר הציבורי: המודל האירופי והמודל האמריקני
נייר זה מציג את המחלוקת על השיטה הכלכלית הראויה ועל חלוקת התפקידים בין השוק לממשלה. עקב ההתפתחויות בעולם ובמחקר הכלכלי, מחלוקת זו לובשת ופושטת צורה. המחלוקת היסודית בין שיטה כלכלית של תכנון מרכזי ובין שיטת השוק תמה ונשלמה עם המעבר של רוסיה מהשיטה הסובייטית, שלפיה המדינה היתה בעלת אמצעי הייצור...
מחלוקת 5: גבולות ההפרטה
  אחד הנושאים החשובים בכלכלה פוליטית הוא הגבול הרצוי בין הציבורי לפרטי. מהו התיחום הרצוי בין הנכסים והפעילויות הנשלטים על ידי הגופים הציבוריים ובין אלו שהם בבעלות, בתפעול ובאחריות גופים פרטיים. תהליך ההפרטה הוא בבסיסו תהליך של שינוי בעלות. נכס, שירות או פעילות שהיו בבעלות ובשליטה של גוף ציבורי,...