6/04/2010

הספר נשים פלסטיניות בישראל: זהות, יחסי כוח והתמודדות מבקש להציע קריאה מחודשת של המושגים "התמודדות" ו"סוכנות" בהקשר של נשים פלסטיניות …

פרסומים
26/03/2009

בתהליך הדרגתי שהחל באמצע שנות השמונים של המאה ה-20 הפך בנק ישראל לשחקן מרכזי בשדה הפוליטי-כלכלי. בהיותו ארגון מדינתי השזור …

31/03/2007

פרופ' ישעיהו ליבוביץ היה לוחם ללא חת, נחוש לנתץ כל סמל וכל חפץ שדבק בו אבק של קדושה, שהרי "קדוש …

26/03/2007

הספר אל החוף המקוּוֶה: הים בתרבות העברית ובספרות העברית המודרנית הוא נדבך חשוב בניתוח הביקורתי של הציונות. חנן חֶבר מבקש …

פרסומים
12/04/2002

מזרחים בישראל מכנס מחקרים המאירים את מקומם של המזרחים בחברה הישראלית מהיבטים ביקורתיים חדשים. במרכז הספר ניסיונות לחלץ את המבט …

פרסומים
12/04/2000

מה נותר מן השיפוט המוסרי בעידן שבו כל אמת מוטלת בספק, כל האמונות הוכרזו יחסיות, והידיעה מוצגת כמעורבת ללא תקנה …

החברה הישראלית היא אוסף של לאומים, עדות ודתות. קבוצות רבות בתוכה נעדרות מכנה משותף, וכל אחת מהן תופסת את השותפות …

פרסומים
24/03/1998

הספר דן בתופעה של התרחבות מעורבותן של נשים ערביות בפוליטיקה המקומית והארצית. זהו מחקר חלוצי, שמתעד את התופעה ומנתח אותה …

עם אימוץ האתוס הדמוקרטי, התמסד מעמדם המרכזי של אמצעי התקשורת בחברה הישראלית. שפע של דימויים מתחרים מנסים להבהיר את תפקודם …


הצטרפות לרשימת התפוצה