פרסומים
12/04/2008

מהם התנאים להגדרת תופעה מסוימת כגזענות? האם הגזענות מושתתת בהכרח על הנחה מוקדמת, סמויה או גלויה, בדבר קיומו של גזע? …

פרסומים
5/04/2007

שלושה שחקנים עיקריים פועלים בענף שירותי הבריאות: צרכני השירות (המטופלים ומשפחותיהם), ספקי השירות (הרופאים, בתי החולים, קופות החולים ומטפלים אחרים, …

פרסומים
2/04/2007

מחקר זה מתעד את תופעת האבטלה במשק הישראלי במשך למעלה מ-30 שנה, אגב התמקדות בקבוצות שונות על פי מגדר, השכלה, …

2/04/2007

גיליון 8 של בול: בימת ון ליר לשיח ציבורי בימת ון ליר לשיח ציבורי (בול) היא מסגרת דיון הפותחת אשנב …


הצטרפות לרשימת התפוצה