21/03/2021

בחירות רביעיות לפנינו, עם פער מגדרי בפוליטיקה שאינו מצטמצם, פער העולה בקנה אחד עם המגמות של הספר שהוצאנו השנה – …

כתבות ומאמרים
17/11/2020

סנונית ראשונה מגיליון 53 של תיאוריה וביקורת שעתיד לראות אור בדצמבר: מאמרה של מיכל גבעוני "תקוות בטלות – הפוליטיקה הרגשית …


הצטרפות לרשימת התפוצה