התפתחות הוראת הערבית בארץ בצל הסכסוך הלאומי

מארז של שני ספרים

מאת

יונתן מנדל

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד

שפה עברית
שנת הוצאה 2023
סדרה הקשרי עיון, הקשרי עיון וביקורת

הספרים הלטינית של המזרח התיכון ושפה מחוץ למקומה עוסקים בהתפתחות הוראת הערבית בארץ בצל הסכסוך הלאומי. הראשון דן בהוראת הערבית משלהי המאה התשע-עשרה ועד קום המדינה; והשני - מִקום המדינה ועד ימינו. שני הספרים יחד מספקים תמונה מפורטת וחיה של התפתחות לימודי הערבית על רקע ההתפתחויות הדמוגרפיות, הפוליטיות, הביטחוניות והחברתיות לאורך השנים, ומתוך התמקדות בדמויות מפתח ובמוסדות שהיה להם תפקיד מכריע בעיצוב הוראת הערבית בישראל. הספרים מראים כיצד התהוו "רשתות להוראת ערבית" שהיו מורכבות מאנשי חינוך, גורמים ממסדיים וגופי ביטחון, וכיצד הקשר בין לימודי הערבית ובין הצרכים הפוליטיים והצבאיים הלך והתהדק לאורך השנים. "הערבית הישראלית" היא שפה שנלמדת לצורכי ביטחון ויוצרת הפרדה והרחקה במקום התקרבות. שדה הוראת הערבית משקף את התהום שהלכה ונפערה בין היהודים לערבים, אך המצב הזה, טוען מנדל, אינו גזרת גורל ובידנו לשנותו.

הצטרפות לרשימת התפוצה