הנחיות להגשה להוצאה לאור

להלן הנחיות להגשת כתבי יד או הצעות לכתבי יד להוצאת מכון ון ליר. אנא קראו את ההנחיות בעיון ופעלו לפיהן. הגשה לפי ההנחיות תבטיח טיפול מהיר ויעיל יותר בהצעה.

שימו לב: לא ייבחנו הצעות לכתבי יד שלא יוגשו דרך ראשי התמות הפועלות במכון.

 

הצטרפות לרשימת התפוצה