הספר גיבורים תועים של ספרות מחויבת: ניהיליזם וניהיליסטים בספרות הרוסית, 1862–1866 מבקש להציע מבט כולל על השיח הספרותי, הפילוסופי והחברתי ברוסיה בשנות …

למדנות יהודית בזמננו/מושב פתיחה הכנס הבינלאומי על למדנות יהודית בזמננו ימים רביעי–חמישי, ב-ג בטבת תשע"ב, 29-28 בדצמבר 2011 יום רביעי, …


הצטרפות לרשימת התפוצה