הרצאות מצולמות
23/08/2010

Sunday, December 2, 2007 Greetings: Prof. Gabriel Motzkin, Director, VLJI Mr. Ivar Samrén, Chairman, Board of Trustees, VLJI Lecture Dr. …

הרצאות מצולמות
23/08/2010

The Psychlogy of Large Mistakes and Important DecisionsGreetings: 23.10.2010 Dr. Shimson Zelniker, Director, VLJI Mr. Ivar Samren, Chairman, Board of …


הצטרפות לרשימת התפוצה