גיליון 55 | חורף 2021

פתח דבר | שאול סתר
גיליון זה של תיאוריה וביקורת הוא המגוון ביותר מבין הגיליונות האחרונים: שלא כקודמיו, אין לו נושא מוצהר שקושר בין המסות והמאמרים שבו, וגם לא נושא… המשך קריאה >
פתח דבר | שאול סתר
על אוטופיקשן: אוטוביוגרפיה בעידן של פוסט-אמת | קרן דותן
החור השחור: אנטינומיות, שחרור, ותיאולוגיה של צרכים | שרגא ביק
דור המינוף העצמי: לקראת מפנה בדיון החברתי על התחדשות עירונית בישראל | דפנה לוין ומירב אהרון-גוטמן
"הספר הזה להחכם המעולה טומיס": פנומנולוגיה של תרגום בשלוש מערכות | יונתן יוֹבֵל
עקודים זה לזה: געגועיי לישמעאל | אלברט סוויסה
על הפלסטי | גיא פרחי
תנועת בומרנג: אמנות עכשווית נגד דימוי הראווה של ההיסטוריה | טל שטרנגסט
קראטני קוג'ין על יפן המודרנית: יהודי לא-יהודי בין אירופה לאסיה | אילת זהר
רוח אחת, שתי מאות תשע-עשרה | קראטני קוג'ין
לרקוד עם האויב: רב־שיח לרגל יובל המאה ל״תיאולוגיה פוליטית״ לקרל שמיט | ראיף זריק, ויויאן ליסקה, כריסטוף שמידט, יהודה שנהב־שהרבני
תוכן העניינים
על אוטופיקשן: אוטוביוגרפיה בעידן של פוסט-אמת
קרן דותן
גיליון 55 | חורף 2021
article icon
החור השחור: אנטינומיות, שחרור, ותיאולוגיה של צרכים
שרגא ביק
גיליון 55 | חורף 2021
article icon
דור המינוף העצמי: לקראת מפנה בדיון החברתי על התחדשות עירונית בישראל
דפנה לוין ומירב אהרון-גוטמן
גיליון 55 | חורף 2021
article icon
"הספר הזה להחכם המעולה טומיס": פנומנולוגיה של תרגום בשלוש מערכות
יונתן יוֹבֵל
גיליון 55 | חורף 2021
article icon
עקודים זה לזה: געגועיי לישמעאל
אלברט סוויסה
גיליון 55 | חורף 2021
article icon
על הפלסטי
גיא פרחי
גיליון 55 | חורף 2021
article icon
תנועת בומרנג: אמנות עכשווית נגד דימוי הראווה של ההיסטוריה
טל שטרנגסט
גיליון 55 | חורף 2021
article icon
קראטני קוג'ין על יפן המודרנית: יהודי לא-יהודי בין אירופה לאסיה
אילת זהר
גיליון 55 | חורף 2021
article icon
רוח אחת, שתי מאות תשע-עשרה
קראטני קוג'ין
גיליון 55 | חורף 2021
article icon
לרקוד עם האויב: רב־שיח לרגל יובל המאה ל״תיאולוגיה פוליטית״ לקרל שמיט
ראיף זריק, ויויאן ליסקה, כריסטוף שמידט, יהודה שנהב־שהרבני
גיליון 55 | חורף 2021
article icon

גיליונות נוספים

גיליון 60 | קיץ 2024

ביקורת המלחמה

גיליון 58 | קיץ 2023

+ דוקומנטה

גיליון 57 | חורף 2023

אתגר האנתרופוקן

גיליון 56 | קיץ 2022

מין.כסף.רעש

הצטרפות לרשימת התפוצה