על העצמי שבהגנה העצמית והזכות להתנגדות

ראיף זריק
גיליון 60 | קיץ 2024
article icon

המלחמה המתארכת מוסברת על ידי ממשלת ישראל כמצב מתמשך של הגנה עצמית. רעיון ההגנה העצמית, ועימו מצב החירום התמידי והצורך להגן על הגבולות, ליוו את ישראל לאורך כל שנות קיומה. אולם לאחר 1967, ועם ההתנגדות הפלסטינית לכיבוש, ההגנה העצמית שימשה את ישראל כעילה לדיכוי צורות מגוונות של התנגדות פלסטינית - אלימה ובלתי אלימה.

במסתו "על העצמי שבהגנה העצמית והזכות להתנגדות" נדרש ראיף זריק לשאלת ההגנה העצמית, ומבקש לבחון את ה"עצמי" שביסודה. על מה ישראל מגנה בשעה שהיא טוענת להגנה עצמית? מי היא ישראל שמגנה על עצמה, בשעה שהיא שוללת מהפלסטינים כל אפיק התנגדות אפשרי? איזו ישראל ותחת אילו גבולות מניחה אותה הגנה עצמית? זריק מראה כיצד פועלת ישראל בתוך ההקשר של ההתפשטות הטריטוריאלית שבו עצם קיומו של הכיבוש נדחק לאחור כך שהתנרמל לכדי מציאות שקופה, טבעית ובלתי מעורערת, בעוד שבקדמת הבמה נראית רק ההתנגדות הפלסטינית שמאלצת את ישראל להגיב. ועם זאת, הוא שואל על תנאי ההיתכנות של שיחה בין כובשים לנכבשים - גם היום, בעת מלחמה ולאחריה.

דימוי: Dylan shaw on unsplash

מאמרים נוספים מגיליון זה

דה-קולוניזציה אכזרית: קריאה בפנון בעקבות לורן ברלנט
הגר קוטף
גיליון 60 | קיץ 2024
article icon
מה בא אחרי הקולוניאליזם ההתיישבותי? דה־קולוניזציה כשאלה עיונית ומעשית
אריאל הנדל ומורי רם
גיליון 60 | קיץ 2024
article icon
לכל המאמרים מגיליון 60 | קיץ 2024chevron

הצטרפות לרשימת התפוצה