על הפיכחון: ריאליזם אסוני, או – כיצד נתמודד עם האנטי־אירוע?

יובל קרמניצר
גיליון 60 | קיץ 2024
article icon

אומרים שהמלחמה היא אירוע, אירוע מסדר שלא ידענו כמותו; שהיא קריאת השכמה ושיש להתעורר מהאשליות הפוליטיות שקדמו לה; שהיא מחייבת אותנו להתפכח; שגם אם לא הייתה רצויה, היא כעת הכרחית; שהיא נפתחה באירוע טראומטי שחורג מכל הקשר; ושיש לכלכל בה היטב את הצעדים.

יובל קרמניצר בוחן במאמרו את המושגים הללו – אירוע, אסון, פיכחון – וטוען שדווקא בקריאה להתפכח מאידיאולוגיות קודמות ולדבוק בריאליזם חישובי גלומה הסכנה של הבחירה הרציונלית לכאורה בגרוע מכול. הוא בוחן את השתררותו של ״ריאליזם אסוני״ על השיח הפוליטי בישראל, את עמדת הסובייקט שהוא מבטא ואת המבוי הסתום שאליו הוא מוביל ושואל מה נדרש מאיתנו על-מנת לתבוע את סיומה של המלחמה.

מאמרים נוספים מגיליון זה

על העצמי שבהגנה העצמית והזכות להתנגדות
ראיף זריק
גיליון 60 | קיץ 2024
article icon
דה-קולוניזציה אכזרית: קריאה בפנון בעקבות לורן ברלנט
הגר קוטף
גיליון 60 | קיץ 2024
article icon
לכל המאמרים מגיליון 60 | קיץ 2024chevron

הצטרפות לרשימת התפוצה