24/09/2019

"עבריּות" במזרח התיכון: שאלות על יצירה, מקומיות, חילוניות וקדושה במבט עכשווי הקרנת סרט ודיון – ישורון: שישה פרקי אבות 19.09.19 …

הצטרפות לרשימת התפוצה