הספר גיבורים תועים של ספרות מחויבת: ניהיליזם וניהיליסטים בספרות הרוסית, 1862–1866 מבקש להציע מבט כולל על השיח הספרותי, הפילוסופי והחברתי ברוסיה בשנות …


הצטרפות לרשימת התפוצה