הדרוזים בישראל: שייכות, זהות ואתגרי העתיד

דרוזים   |   שייכות   |   זהות   |   אתגר
יום חמישי 05/11/15, 09:00 עד 16:15
מיקום האירוע: 
אוניברסיטת חיפה, הבניין הראשי, אודיטוריום מוזיאון הכט

יום עיון

הכנס יתקיים בשפה הערבית בליווי תרגום סימולטני לעברית

מאז קום המדינה חוותה העדה הדרוזית כמה משברי זהות, והקשר שלה עם בני עמה הערבים מצד אחד, ועם מדינת ישראל מצד אחר, ידע עליות ומורדות. יום העיון מבקש לתרום להבנת המצב החברתי והפוליטי של העדה מנקודת מבט היסטורית. ננסה לעשות זאת בשלושה מעגלים מרכזיים: המעגל הראשון יעסוק בהקשר החברתי-דתי הפנימי, מתוך התמקדות במעמד האישה הדרוזית; המעגל השני ישפוך אור על הזהות הדרוזית ועל ההקשרים הערביים והישראליים שלה; והמעגל השלישי יבחן את ההפליה של הממסד כלפי בני העדה לאורך השנים, מתוך התמקדות בנושא האדמה ובנושא התכנון והבנייה.