Home

מכון ון ליר בירושלים עוסק במחקר בין-תחומי חדשני ויש לו מחויבות ציבורית עמוקה

מאז 1959 המכון פועל כמרכז ללימודים מתקדמים ולשיח ציבורי אינטלקטואלי ועוסק בתחומים בעלי חשיבות מכרעת ורגישות חברתית, הנוגעים למוקדי מתח מרכזיים בחברה הישראלית.

קרא עוד

פרסומים אחרונים

כנסים וארועים

יום ראשון 24/02/19, 18:00 עד 20:30
עמוס עוז (1939–2018) הוא מבכירי הסופרים העבריים...
No Video
יום שני 04/03/19, 18:00 עד 20:30
פאנל
 
הכורדים בתורכיה: בין כורדיות לאסלאם, בין...
Recorded
יום רביעי 06/03/19, 18:00 עד 20:00
הסדרה מורכבת ממפגשים עם מדענים, אמנים, פילוסופים...
Recorded
 

 

כתבי עת