Home

מכון ון ליר בירושלים עוסק במחקר בין-תחומי חדשני ויש לו מחויבות ציבורית עמוקה

מאז 1959 המכון פועל כמרכז ללימודים מתקדמים ולשיח ציבורי אינטלקטואלי ועוסק בתחומים בעלי חשיבות מכרעת ורגישות חברתית, הנוגעים למוקדי מתח מרכזיים בחברה הישראלית.

קרא עוד

פרסומים אחרונים

כנסים וארועים

יום שני 21/01/19, 18:00 עד 20:30
Recorded
יום שלישי 22/01/19, 18:00 עד 21:00
Another Year | 2014 | Dir: Oksana Bychkova | 67...
No Video
יום רביעי 23/01/19, 18:00 עד 20:00
הסדרה מורכבת ממפגשים עם מדענים, אמנים, פילוסופים...
Recorded
 

 

כתבי עת