Home

>
שבתאות: גבולות של אמונה וכפירה

מכון ון ליר בירושלים עוסק במחקר בין-תחומי חדשני ויש לו מחויבות ציבורית עמוקה

מאז 1959 המכון פועל כמרכז ללימודים מתקדמים ולשיח ציבורי אינטלקטואלי ועוסק בתחומים בעלי חשיבות מכרעת ורגישות חברתית, הנוגעים למוקדי מתח מרכזיים בחברה הישראלית.

קרא עוד

פרסומים אחרונים

כנסים וארועים

יום ראשון 28/04/19, 16:00 עד 18:00
המרכז לחקר האסלאם על שם נחמיה לבציון בשיתוף עם...
No Video
יום ראשון 28/04/19, 18:00 עד 19:15
מושג הכפירה צמח בעולם הפרה-מודרני מתוך מסורות...
Live Broadcast
יום שני 29/04/19, 18:00 עד 21:00
Solaris | 1972 | Andrei Tarkovskii | 166  minutes...
No Video
 

 

כתבי עת