Home

מכון ון ליר בירושלים עוסק במחקר בין-תחומי חדשני ויש לו מחויבות ציבורית עמוקה

מאז 1959 המכון פועל כמרכז ללימודים מתקדמים ולשיח ציבורי אינטלקטואלי ועוסק בתחומים בעלי חשיבות מכרעת ורגישות חברתית, הנוגעים למוקדי מתח מרכזיים בחברה הישראלית.

קרא עוד

פרסומים אחרונים

כנסים וארועים

יום חמישי 20/06/19, 17:00 עד 19:00
המדריך לייעוץ והתערבות מגדרית בארגונים, שראה אור...
No Video
יום חמישי 20/06/19, 19:00 עד 21:30
הקרנת הסרט:
עץ האגס הפראי
(תורכיה/ צרפת/ גרמניה/...
No Video
יום שישי 21/06/19, 10:00 עד 12:30
הקרנת הסרט:
חלום ללא צבע
(תורכיה 2017)
בימוי:...
No Video
 

 

כתבי עת