LAST FOLIO

יום שני 12/09/16 עד יום חמישי 15/12/16

תערוכה

 

יורי דויץ'

קטיה קראוסובה

 

התערוכה תהיה פתוחה בתאריכים: 13.9.2016—15.12.2016
בימים ראשון-חמישי בשעות 9:0018:00, ביום שישי, בשעות 9:0013:00

יורי דויץ' על התערוכה שלו:
”בינואר 1997 בהלוויית אבי פגשתי אישה מדהימה גב‘ ווז‘נורסקה. היא הייתה אחת מבין כאלף נערות שהועלו על הרכבת הראשונה לאושוויץ בשנת 1942 היא הייתה שם שלוש שנים, אבדה את כל משפחתה למעט אחיה. היא סיפרה לי על ביקוריה היומיומיים לניצולים כמוה. ביקשתי להתלוות אליה לביקורים אלה והיא הסכימה.
כך התחלתי לצלם את האנשים האלה ואת עולמם.“
יד המקרה הוביל את יורי יחד עם צוות הצילום הדוקומנטרי שלו לבית ספר יהודי נטוש במזרח סלובקיה. שם עמד הזמן מלכת מאז אותו יום בשנת 1942 בו הובלו למחנות כל מי שהיה שם. במקום עדיין נמצאים ספרי הלימוד, מחברות שיעורים עם הערות המורים, תעודות תלמידים, אפילו נשאר עדיין סוכר בארון.
ספרים מתפוררים אלו שכובים על גבי מדפים מאובקים הם העדות האחרונה של מה שפעם הייתה תרבות משגשגת. יורי מתייחס אליהם כניצולים יחידים. כל ספר נתפס כדיוקן ניכר ביופיו ההולך ונעלם. תמונות המדברות אלף מילים. מבין מאות אין ספור של ספרים ושל פיסות דפים בולט במיוחד ספר מסוים. ספר שבאופן נסי מצא את דרכו מערימה מאובקת ליורשו החוקי – ספר שהיה שייך לסבו של יורי. כך הושלם המסע שהתחיל עם דיוקן של אביו.

בחסות שגרירות הרפובליקה הסלובקית בישראל

למידע נוסף: http://www.lastfolio.com/