מכון ון ליר בירושלים מזמין הצעות לקבוצות מחקר לשנת 2017/18

תמות   |   גבולות   |   ריבונות   |   מדע   |   טכנולוגיה   |   ציוויליזציה   |   קדושה   |   דת   |   חילון

מועד אחרון להגשת ההצעות: 10 בספטמבר 2017

 

במכון ון ליר בירושלים יחלו לפעול בשנה האקדמית הקרובה מספר מצומצם של קבוצות מחקר חדשות. קבוצות אלה נועדו להפגיש בין חוקרים ממוסדות שונים וממגוון דיסציפלינות לשם העמקת המחקר בתחומי מדעי הרוח, החברה והאמנויות. הקבוצות יתמקדו באחת משלוש התמות שבהן המכון עוסק (ראו להלן). קבוצות המחקר יתחילו את עבודתן בנובמבר 2017, או במרץ 2018, ויתכנסו לפחות פעם בחודש במהלך השנה האקדמית, במכון ון ליר. המכון יספק לקבוצה מקום מפגש, הסעות מאורגנות מהמרכז, תמיכה מינהלית, ותגמול מסוים למובילי הקבוצה. במקרים מיוחדים תישקל תמיכה נוספת בהזמנת אורחים מחו"ל, בארגון כנס או בפרסום. דיוני קבוצות המחקר יתקיימו בעברית, ואם יש לכך הצדקה – בשפה אחרת.

 

על התמות

גבולות וריבונות 

מדע, טכנולוגיה וציוויליזציה 

קדושה, דת וחילון 

 

ההצעות לקבוצות מחקר יהיו בהיקף של עד חמישה עמודים, ועליהן לכלול את הרכיבים שלהלן:

 

  • נושא המחקר
  • התמה של מכון ון ליר הרלוונטית לנושא (אפשר לציין יותר מתמה אחת)
  • השם (או השמות) של מובילי הקבוצה ונוסח מקוצר של קורות חיים
  • תיאור מפורט של נושא המחקר, בכלל זה החידוש במחקר המוצע
  • מתודת העבודה (בכלל זה תדירות המפגשים ופעילות נוספת, אם רלוונטי)
  • בקשה מיוחדת לתקצוב של פעילות נוספת (אם רלוונטי)
  • משתתפים אפשריים (אין צורך להשיג את אישורם מראש)
  • תוצרים אפשריים (לא חובה)

 

מועד אחרון להגשת ההצעות: 10 בספטמבר 2017

נא לשלוח את ההצעות בדוא"ל research@vanleer.org.il