מנגנוני שליטה והדרה של אליטות בעולם הערבי

שנות פעילות: 2012 - 2013

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

ד"ר מיכאל אפל, ד"ר נוגה אפרתי, פרופ' יצחק ויסמן, רועי זילברברג, טלי זינגר, פרופ' אייל זיסר, ד"ר עידו זלקוביץ, פרופ' עזיז חידר, פרופ' מוסטפא כבהא, פרופ' אלה לאנדו-טסרון, חיים ניסים, ד"ר פאיז עזאם, ד"ר ירון פרידמן, ד"ר איתמר רדאי, ד"ר טל שובל

גל המהפכות בעולם הערבי מעורר תמיהות באשר למידת הצלחתן של האליטות השולטות בו להתמודד עם האתגרים החברתיים והכלכליים שעמדו לפני מדינות ערב בעידן הפוסטקולוניאלי, ובאשר להצלחתן המועטה בבניית מדינות מודרניות ובגיבוש קהילות פוליטיות קוהרנטיות. קבוצת המחקר עוסקת באליטות החברתיות והפוליטיות האלה. פעילותה כוללת ניתוח של טקסטים נבחרים והשתתפות בסדרה של הרצאות מפי מומחים שיעסקו במגוון היבטים של תהליכי ההבניה של האליטות הערביות בעקבות כינון הסדר החדש שלאחר מלחמת העולם הראשונה (1918–1920). 

 
חברי הקבוצה יעמדו על המאפיינים החברתיים והתרבותיים של אליטות אלה, על מנגנוני השליטה וההדרה שאימצו לעצמן במשך עשורים, ועל הדואליות במערכת הנורמות והערכים שלהן. כמו כן הקבוצה תעסוק בהרחבה ביסודות החברתיים של אליטות אלה מתוך התמקדות בקשרי הנישואים בקרבן ובדפוסיהם, ובחשיבותו של מוסד הנישואים לא רק כביטוי של זהות או מעמד חברתי, אלא גם כאמצעי להשגת לכידות פוליטית ושליטה בהמונים.