שוות - המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית

שוות - המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית הוקם מתוך מחויבות לרעיון של הטמעת חשיבה מגדרית (gender mainstreaming) כאסטרטגיה כוללת. המרכז שם לו למטרה לקדם את מעמדן הדמוקרטי והאזרחי של נשים מקבוצות שונות.