דבר ראשי המכון

דבר ראש המכון – פרופ' שי לביא

מחשבה מחוללת שינוי. רעיונות חדשניים מעצבים את עולמנו לא פחות מכוחות פוליטיים וכלכליים. בישראל, כמו בשאר העולם, אנו ניצבים כיום בפני אתגרים חדשים לדמוקרטיה, לצדק החברתי, ליציבות האזורית ולקיימות הסביבתית. רעיונות חדשים עשויים לעזור להבין טוב יותר את הקשיים האלה ולהציע דרכים חדשות לעצב את עתידנו. תחומי המחקר הנוכחיים שלנו במכון ון ליר נוגעים לקשת רחבה של נושאים: חילוניות ודמוקרטיה בעידן פוסט-חילוני; האפשרות לצדק חברתי במסגרת המגבלות הכלכליות הגלובליות; האתיקה של שינויי האקלים ושל העריכה הגנטית; ומקומה של ישראל במזרח התיכון המאופיין בתמורות מואצות.

חלק בלתי נפרד מן המחקר במכון ון ליר בירושלים נעשה באקדמיה ע"ש פולונסקי ללימודים מתקדמים במדעי הרוח והחברה. עמיתי פולונסקי מהווים קהילת מחקר בינלאומית תוססת של כעשרים וחמישה חוקרים וחוקרות מצטיינים בתחומי מדעי הרוח והחברה. הם חופשיים לערוך את מחקריהם בין באופן עצמאי ובין בשיתוף פעולה עם פרויקטים מתמשכים במכון ון ליר בירושלים.

לצד פיתוחם של רעיונות חדשים, אנו מחפשים ללא הרף דרכים חדשניות להציג את רעיונותינו לציבור הרחב. במהלך השנה האחרונה השקנו שלוש במות חדשות ומלהיבות לשיתוף הציבור: המגזין הזמן הזה, בשיתוף עם עיתון הארץ, מנגיש את המחקר האקדמי ואת תובנותיו לקהל קוראים רחב; החממה האינטלקטואלית החדשה שלנו ליוצרי קולנוע תיעודי מאפשרת ליוצרים צעירים וּותיקים כאחד לפתח וללטש את המיזם שהם שוקדים עליו ולהביאו לגבהים חדשים; ותוכנית "מסעות דעת" מטפחת דור חדש של אנשי רוח צעירים וחדורי מוטיבציה מכל שדרות החברה בישראל.

בעידן של פופוליזם פוליטי, דיון ציבורי מתמשך ברעיונות, הנשען על תובנות ממדעי הרוח והחברה, הוא תנאי הכרחי לדמוקרטיה בת קיימא ולשגשוגה. אנו במכון ון ליר בירושלים מחויבים לטיפוחו ולהפצתו של דיון כזה.

 


 

דבר יושבת הראש – הגב' פיי טברסקי

אני שמחה מאוד להיכנס לתפקידי החדש כיו"ר חבר הנאמנים של מכון ון ליר בירושלים. המכון ממלא תפקיד ייחודי בחברה הישראלית מאז היווסדו ב-1959 – תומך במחקר אקדמי פורץ דרך ומארח דיונים שפורצים את גבולות השיח. העולם משתנה במהרה לנגד עינינו, והמכון מתייצב בגאון בפני האתגרים החדשים הללו. בהובלתו של שי לביא, המכון תורם תרומה אדירה ומשמעותית ליצירת חברה ישראלית תוססת ופלורליסטית, והרבה מעבר לכך. הוא תומך בחוקרים צעירים מכל רקע אפשרי – חילוניים, דתיים, פלסטינים, אירופאים. הוא תומך במחקר הבוחן את העולם הפוסט-ניאוליברלי, ורעיונותיו מסייעים לסלול נתיבים חדשים לשלום.

ההרצאה הראשונה שלי במכון ון ליר הייתה ב-2008, אז עמדתי בראש ועדה מייעצת שבחנה כיצד המגזר השלישי בישראל מתמודד עם ממצאי מדידה והערכה. בשעתו, התרשמתי מהחבורה האנושית המגוונת שהתכנסה לנהל שיחה כזאת, ושהעלתה שאלות, חששות ורעיונות מאירי עיניים. מאז נוכחתי לדעת שזהו חלק מה-DNA של המכון. זהו מקום לפתיחות מחשבתית, לחקר המציאות, ולגישור על רעיונות ועל פערים. בעולם שהקיטוב הולך ופושה בו, עלינו להתייחס למקום כזה בחרדת קודש.

אני מלאת השראה לנוכח ההזדמנות להיענות לאתגרים העומדים בפנינו, ולעבוד עם האנשים הנפלאים בחבר הנאמנים ובסגל המכון בבואנו למפות את המשך דרכנו הלאה.

הצטרפות לרשימת התפוצה