ספריית ון ליר

בספריית מכון ון ליר בירושלים, שנוסדה ב-1970, אוסף בין-תחומי הכולל יותר מ-40,000 ספרים וכתבי עת. הספרייה מציעה למשתמשים בה תשתיות מתקדמות בתחום טכנולוגיית המידע, קטלוג מקוון של האוסף המודפס וגישה למאגרי מידע מקוונים. במכון שתי ספריות נפרדות – האחת בבניין ון ליר ההיסטורי והשנייה בבניין שבו פועלת האקדמיה ע"ש פולונסקי.

משתמשי הספרייה, הידועים בכינוים "עמיתי הספרייה", מגישים בקשות מועמדות מדי שנה, ונבחרים על סמך המלצתו של ראש המכון. עמיתי הספרייה הם חוקרים באוניברסיטאות בישראל, מלומדים מרחבי העולם המבקרים בישראל, אנשי רוח ואנשי ציבור. עמיתי הספרייה רשאים לשאול ספרים, וזכאים להשתמש באחת מעמדות העבודה בספרייה ולקחת חלק פעיל בפעילויות המכון. מדי חודש נושא אחד מעמיתי הספרייה הרצאה בפני סמינר עמיתי הספרייה.

עמיתי הספרייה הם חלק מקהילה תוססת של אנשי אקדמיה, המקדישים מזמנם וממרצם למען שליחותו הכוללת של מכון ון ליר.

האזינו לסדרת ההסכתים של מכון ון ליר על רעיונות, עם עמיתת הספרייה ד"ר רֶנֶה גרפינקל.

 

ביבליוגרפיה של עמיתי הספרייה

הביבליוגרפיה של עמיתי הספרייה היא קובץ תקופתי של עבודותיהם של עמיתי הספרייה שהתפרסמו (להוציא ספרים).

כל הפריטים המופיעים בביבליוגרפיה זמינים כטקסט מלא לעמיתים האחרים, דבר שמאפשר לחברי קהילת הספרייה להתוודע לעבודותיהם של עמיתיהם.

הצטרפות לרשימת התפוצה