אחריות האדם כלפי הטבע

תובנות בעקבות שֹפינוזה ויונאס

לסדרה >

יום שני | 16.03.20 | בשעה 18:00 עד 20:00

הרצאה | 

הרצאות שֹפינוזה ע"ש ירמיהו יובל

בחזרה לשֹפינוזה

סדרת ההרצאות העשירית מטעם מרכז שֹפינוזה

בעריכת ד"ר פיני איפרגן וד״ר דרור ינון

סדרת ההרצאות הראשונה מטעם מרכז שֹפינוזה עסקה בהגותו של ברוך שֹפינוזה, והתמקדה בהבהרה ובפירוש של חיבוריו החשובים, בהם אתיקהמאמר תיאולוגי-מדיני ומאמר מדיני. בכוחה של מחשבת שֹפינוזה לפתוח אופקי חשיבה חדשים, ולספק כלים לתיאור ולניתוח של האתגרים שההיסטוריה מציבה בפנינו כיום – אתגרים המעסיקים כל אדם המבקש לחשוב על הזמן והמקום שבו אנו חיים. בשנת העשור של הסדרה נשוב ונעסוק בהגותו העשירה והמרתקת שנראית אקטואלית מתמיד ונתמקד ברלוונטיות שלו לזמננו. כמה מן ההרצאות יציעו מבט כולל על מחשבתו של שֹפינוזה, מתוך עיסוק בשאלות כמו לשם מה נחוצה הפילוסופיה, כיצד אפשר לפתח מוסר ללא ערכים טרנסצנדנטיים, והאם הפילוסופיה של שֹפינוזה עדיין מציבה אתגר לפילוסופיה היהודית. הרצאות אחרות ידונו בהגותו על רקע סוגיות אקטואליות כמו יחסו של האדם אל הטבע ואחריותו כלפיו, ומעמד החילוניות לנוכח אפיונה של תקופתנו כפוסט-חילונית.

פרופ׳ ירמיהו (ירי) יוֹבֵל, שהלך מאיתנו בקיץ 2018, הקים את מכון שֹפינוזה והוביל אותו במשך שלושים שנה. יוֹבֵל היה חבר סגל בכיר בחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים ובחוג לפילוסופיה בניו סקול שבניו יורק. מחקריו על הגותו של שֹפינוזה ועל הקשריה ההיסטוריים והתרבותיים, לצד מחקריו על השפעת מורשתו הפילוסופית בקרב הוגים מאוחרים יותר, משמשים אבן שואבת לחוקרים רבים ולכל המתעניינים בנושא.

סימן ההיכר הייחודי של פעילותו האינטלקטואלית של יוֹבל היה המבט הכפול, הנע בתנועה מתמדת פנימה, אל מחוזות התבונה העיונית, ובה בעת גם החוצה, אל השדה הנרחב של הפעולה האנושית. מחויבותו המתמשכת והבלתי מתפשרת לפעולה במרחב הציבורי באה לידי ביטוי במגוון דרכים, ואחת מהן היא ייסוד סדרת הרצאות שֹפינוזה במכון ון ליר, לפני עשור. במחווה לתרומתו רבת השנים לשיח ציבורי מעמיק ואחראי, ומתוך רצון לשמר את פועלו ואת זכרו, סדרת ההרצאות תיקרא מעתה על שמו.

בהשתתפות

ד"ר פיני איפרגן, מכון ון ליר

הצטרפות לרשימת התפוצה