מקוון | בין סולידריות וזכויות אדם במגפת הקורונה

סולידריות וחיסונים

לסדרה >

יום ראשון | 13.03.22 | בשעה 19:00

בין סולידריות וזכויות אדם במגפת הקורונה

ערב העיון הראשון בסדרה סולידריות וחיסונים

בהרשמה מראש >

האם מותר להטיל חובת חיסונים על יחידים לשם קידום בריאותם של הכלל?

מהי מידת החירות האישית בהחלטות הנוגעות לגופנו ולבריאותנו?

מגפת הקורונה חידדה את המתח בין זכויות הפרט לטובת הציבור במגוון רחב של תחומי חיים. שאלת ההתחסנות היא אחד הביטויים המובהקים של מתח זה. בערב העיון נציג את השאלות העקרוניות על אודות חיסונים וסולידריות הנוגעות לישראל.

פרופ' דני פילק וד"ר שלי קמין פרידמן יציגו את ההיבטים התאורטיים והמעשיים של מדיניות החיסונים בישראל.

בשיתוף האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

בהשתתפות

דברי פתיחה: פרופ' שי לביא, ראש מכון ון ליר בירושלים, יו"ר ועדת ביואתיקה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

פרופ' דני פילק, המחלקה לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ד"ר שלי קמין פרידמן, בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מנחה: ד"ר חגי בועז, מכון ון ליר בירושלים

הצטרפות לרשימת התפוצה