במכון ומקוון | הציונות הדתית – בימים ההם ובזמן הזה

יום רביעי | 27.03.24 | בשעה 18:30

הציונות הדתית – בימים ההם ובזמן הזה

ערב דיון בעקבות הופעת ספרו של עמנואל אטקס |

הציונות הדתית, כפי שהיא מוכרת לנו זה עשורים אחדים, היא ברייה חדשה שבאה לעולם בעקבות מלחמת ששת הימים ומלחמת יום כיפור. החשוב במאפייני התמורה בדמות הציונות הדתית הוא אימוץ חזון ארץ ישראל השלמה ומימושו באמצעות התיישבות יהודית ברחבי יהודה ושומרון. מטבעם של דברים, התמורה הזאת לא התרחשה בבת אחת אלא הבשילה בתהליך שנפרס על פני שנים אחדות.

הדיון יתמקד בתמורה שחלה בציונות הדתית בעקבות שתי המלחמות, ובהערכה של התמורות האלה מנקודת המבט של אירועי זמננו.

הספר משיחיות, פוליטיקה והלכה: הציונות הדתית ו"השטחים" 1967–1982 (הוצאת כרמל, 2023) מתחקה אחר השלבים הראשונים של התהליך הזה כפי שבאו לידי ביטוי בשיח על עתיד "השטחים" (יהודה, שומרון, חצי האי סיני ורמת הגולן), שהתנהל בציבור הדתי־לאומי למן תום מלחמת ששת הימים ועד השלמת הסכם השלום עם מצרים עם פינוי חבל ימית. מדובר בתקופה פורמטיבית שבמהלכה השתנו פני הציונות הדתית מן הקצה אל הקצה.

בהשתתפות

יו"ר: פרופ' דוד אסף, החוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת תל אביב

מר יאיר אטינגר, עיתונאי וסופר ישראלי. פרשן לענייני דת ומדינה וכתב כאן חדשות

הסופרת אמונה אלון

פרופ' אביעד הכהן, נשיא המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט; מכון ון ליר בירושלים

פרופ' עמנואל אטקס, החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים

הצטרפות לרשימת התפוצה