במכון ומקוון | ביטוי וחופש ביטוי באקדמיה

לסדרה >

יום רביעי | 17.04.24 | בשעה 19:00

ביטוי וחופש ביטוי באקדמיה

בימת ון ליר |

הכניסה חופשית, בהרשמה מראש >

בחודשים האחרונים התעוררו ביתר שאת שאלות הנוגעות לביטוי וחופש הביטוי באקדמיה. סטודנטים, ברובם פלסטינים, הועמדו לדין משמעתי ומרצים ערבים ויהודים הושעו ממשרותיהם לעתים ללא הליך הוגן.

האם עיתות מלחמה מתירות מגבלות חריגות על חופש הביטוי? מהם תנאי הסף לקיום מרחב אקדמי משותף, יהודי וערבי, בהינתן סכסוך לאומי, טראומות קולקטיביות, ובצל אסון הומניטרי? באלו אופנים מגבילה המציאות הפוליטית לא רק את חופש הביטוי אלא גם את גבולות השיחה והדמיון הפוליטי ואיזה תפקיד מיוחד עשוי להיות לאקדמיה דווקא בעת הזו?

בהשתתפות

יו"ר ודובר: ד"ר ראיף זריק, הקריה האקדמית אונו; מכללת תל-אביב יפו; מכון ון ליר בירושלים

פרופ' נטע זיו, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' ברק מדינה, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ׳ בנימין בראון, החוג למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים; המכון הישראלי לדמוקרטיה

    הרשמה לאירוע

    הצטרפות לרשימת התפוצה