במכון ומקוון | בעד או נגד הפרטה? יותר רגולציה או פחות רגולציה? משילות – מה זה?

יום רביעי | 07.06.23 | בשעה 18:00

בעד או נגד הפרטה? יותר רגולציה או פחות רגולציה? משילות – מה זה?

ערב עיון |

צפייה חופשית בשידור הישיר

במהלך העשור האחרון פורסמו במכון ון ליר בירושלים שלושה ספרים שעסקו בשינויים הגדולים שעברו החברה, הכלכלה והממשל בישראל: מדיניות ההפרטה בישראל: אחריות המדינה והגבולות בין הציבורי לפרטי, רגולציה בישראל: ערכים, אפקטיביות, שיטות, ומשילות משולבת בישראל: היבטים תיאורטיים ומעשיים. הספרים, פרי עבודתן של שלוש קבוצות מחקר שפעלו במכון, מצביעים יחד על השינויים שחלו בתפקידי המדינה ובאופן תפקודה, ונובעים זה מזה.

הספר על ההפרטה דן בתחומי האחריות של המדינה ובהסטת הגבולות בין הציבורי לפרטי. הספר השני עוסק בשאלה אם הרגולציה היא ערובה למניעת כשלים אפשריים בשל הפרטה ומיקור חוץ, ומצביע על היעדר מדיניות רגולציה ברורה ועקבית בישראל. הספר השלישי ממשיך את קודמיו ובוחן דרך אחרת לפעילות של הממשל, דוגמת משילות משולבת. הספר מנסה להתמודד עם השאלות אם הסדרי המשילות המשולבת מסייעים לקידומם של ערכים ציבוריים ואם הסדרים אלו תורמים לתהליכים דמוקרטיים.

התנועה והקשר בין שלושת הספרים משולים למרכבה הרתומה לשלושה סוסים – ה"טרויקה". בערב העיון נבקש לבחון ממעוף הציפור את השלכות הטרויקה על החברה, הכלכלה והמשילות בישראל.

בהשתתפות:

יו"ר: פרופ' ערן ויגודה-גדות, המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, בית הספר למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה
פרופ' יצחק גל-נור, המנהל האקדמי של הפרויקט ועורך-שותף של שלושת הספרים; מכון ון ליר בירושלים
דלית שטאובר, מנכ"לית משרד החינוך לשעבר, משוחחת על מקרה המבחן של מערכת החינוך עם
ד"ר ורדה שיפר, חוקרת ועמיתת מחקר בכירה, מכון ון ליר בירושלים

רב שיח: להסדיר ולמשול בעידן ההפרטה

ד"ר רונן מנדלקרן, חוקר ועורך שותף; בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים, אוניברסיטת תל אביב; מחבר הפרק על הפרטה של שירותים חברתיים  
עו"ד עדנה הראל פישר, עמיתת מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה; לשעבר ראשת תחום רגולציה, מחלקת יעוץ וחקיקה (משפט כלכלי), משרד המשפטים; מחברת הפרק על רגולציה ומשילות משולבת
ד"ר גייל טלשיר, המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים; מחברת הפרק על דמוקרטיה ומשילות משולבת

דיון בהשתתפות הקהל

לקריאת ההמלצה על הספר "משילות משולבת בישראל" >

הצטרפות לרשימת התפוצה