במכון ומקוון | בית. ביקורת. גלות: הרהורים בעקבות אדוארד סעיד

הבית הפילוסופי: בית כמטפורה מחשבתית

לסדרה >

יום שלישי | 28.12.21 | בשעה 18:00

הרצאה חמישית | מרצה ד"ר ראיף זריק

סדרת הרצאות בעריכת ד"ר ראיף זריק

הכניסה לאולם בהרשמה מראש ועל פי הנחיות משרד הבריאות >

אדוארד סעיד לחם כל חייו להכרה בזכויות הפלסטינים, בהן זכות השיבה. מצד אחד הוא תיאר את הגלות ואת הניתוק מנופי הילדות כחוויות קשות ביותר הקורעות את נשמתם של בני האדם; מצד אחר הוא ראה בגלות מקור השראה חשוב ומפתח להבנת העולם, ורוב גיבוריו – בהם אדורנו, בנימין, אורבך וקונרד – חיו חיי גלות. יתרה מזו, שני המושגים הבסיסיים בהגותו, מושג הביקורת ומושג האינטלקטואל, קשורים קשר הדוק למושג הגלות. מגמות מנוגדות אלו, אשר מייצרות כיווני תנועה הפוכים – אל תוך המולדת וממנה – משמשות בסיס לניתוח הגותו של סעיד. בין השאר, הן מאפשרות להבין את מושג הביקורת שלו כאתר של תנועה.

בסדרת ההרצאות נחשוב על שאלות העומדות על סדר היום העולמי בעזרת מטפורות של בית וגלות, זהות ואי-זהות, ביתיוּת וניכור. נשאל מהי משמעות הבית ומהם רכיבי היסוד שלו; ולְמה מתאווים בני האדם כשהם רוצים להיות בבית. נבחן את הקשרים בין היות בבית לבין שאלת הזהוּת, בין בית לרכוש, בין בית למולדת, בין מולדת לפופוליזם, ובין מולדת לריבונות; ונתהה על המוסריוּת של ההיות בבית, על פליטוּת וזרוּת, ועל פוליטיקה של זהויות. סדרת שאלות נוספת תעסוק בהשפעת המדע והטכנולוגיה על האופן שבו אנו תופסים כבית את העולם, את הטבע ואת כדור הארץ; ותבחן את השפעת התפיסות הללו על השקפותינו בעניין שינויי האקלים, איכות הסביבה, והנשיאה באחריות כלפי הדורות הבאים. סדרת השאלות האחרונה תעסוק בדרכים שבהן התמות הללו מתקשרות למושג המולדת ולתפיסת המציאות בישראל-פלסטין, ובאופן שבו הן מעצבות את הדמיון הפוליטי שלנו ואת חשיבתנו על העבר ועל העתיד.

בהשתתפות

ד"ר ראיף זריק, אוניברסיטת תל אביב, הקריה האקדמית אונו ומכון ון ליר בירושלים

יו"ר: פרופ' פיני איפרגן, אוניברסיטת בר-אילן ומרכז שפינוזה במכון ון ליר בירושלים

הצטרפות לרשימת התפוצה