במכון ומקוון | הדתה, החלנה ומסורת בישראל לקראת סטטוס קוו חדש?

יום ראשון | 05.03.23 | בשעה 19:00

הדתה, החלנה ומסורת בישראל לקראת סטטוס קוו חדש?

רב-שיח ראשון |

לרגל השקת פרויקט לזכרה של פרופ' רות גביזון

הכניסה לאולם בהרשמה מראש >

צפייה חופשית בשידור הישיר

האירוע נערך בשיתוף עם ארגון מציל"ה

יחסי דת ומדינה בישראל נמצאים בשינוי מתמיד. ואולם, בשנים האחרונות השינוי אינו מובל בעיקר על-ידי רשויות השלטון - הכנסת הממשלה או בתי המשפט ואינו מתרחש ברמה הארצית, אלא מושפע בעיקר מתהליכים חברתיים ומשינויים מקומיים. גם ממשלת השינוי – ללא חרדים וללא חלקים גדולים מהציונות הדתית – לא הובילה לשינוי חקיקתי בתחבורה ציבורית בשבת, בביטול חוק המרכולים או בנישואים אזרחיים. באופן דומה, הבטחות לרפורמה בתהליכי הגיור והכשרות, ובגיוס בחורי ישיבות לא מומשו.

לצד הקיבעון החקיקתי קשה שלא לזהות תהליכי "הדתה" המאיימים על ציבורים מסויימים, ותהליכי "חילון" מואצים המאיימים על ציבורים אחרים. במקביל, גם הקטגוריה המוכרת של "מסורת" וציבורים המזדהים כמסורתיים תובעים מקום חדש בתוך המרחב הישראלי. מקורם של שינויים אלה, בין היתר, בתהליכי עומק ארוכי טווח הכוללים שינויים דמוגרפיים, מגמות תרבותיות, והתפתחויות במישור המקומי, המשנים את מקומם של החול והקודש במרחב הציבורי. לאלה יש לצרף את העלייה המתמתמדת בשיעורי האוכלוסיה החרדית, השפעתם הגוברת של גרעינים תורניים, התבססותו של מעמד ביניים בקרב חרדים, מזרחיים, וערבים, ותהליכי ג'נטריפיקציה. שינויים אלה ואחרים יצרו קטגוריות זהותיות מורכבות כגון, חרד"לים, חילוניים-מאמינים, דתיים-אמוניים, מוסלמים חילוניים וחרדים חדשים המערערות את האבחנות המוכרות בין חילוניים, מסורתיים, דתיים וחרדים.

כיצד משפיעות הקטגוריות החדשות על מקום הדת במרחב הציבורי? האם נוצר דה-פקטו סטטוס קוו חדש בישראל ביחסי דת ומדינה? האם המצב המצוי רצוי וראוי? האם הגיעה העת לנסח עקרונות חדשים ליחסי דת ומדינה, או דת וחילון בישראל? כיצד ניתן להסביר את הפער בין שינויים חברתיים "מלמטה" והקיפאון בהתנהלות השלטון "מלמעלה"? האם הגיעה העת לסטטוס קוו חדש?

למעלה מעשרים שנה לאחר אמנת גביזון-מידן – הגיעה העת לחשוב מחדש על יחסי דת ומדינה בישראל, ולנסח אפשרויות חדשות מול מציאות משתנה.

  הרשמה לאירוע

  בהשתתפות

  יושב ראש: פרופ' שי לביא, ראש מכון ון ליר בירושלים; אוניברסיטת תל אביב

  פרופ' חביבה פדיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  פרופ' גדעון ספיר, אוניברסיטת בר-אילן

  פרופ' אווה אילוז, האוניברסיטה העברית בירושלים

  הצטרפות לרשימת התפוצה