במכון ומקוון | המחלוקת על הצעות פורום קהלת בתחום החינוך

יום שני | 12.09.22

המחלוקת על משנתו החינוכית של פורום קהלת

יום עיון |

הכניסה חופשית | בהרשמה מראש >

כאן יהיה השידור החי

תכלית הכנס לעורר דיון ציבורי ומקצועי על ההשלכות של ההצעות שמעלה פורום קהלת בפני מובילי דעת הקהל ומקבלי ההחלטות. אלו הם כמה מן התחומים שבהם ניכרות השלכות אלו: פערים בין שכבות חברתיות-כלכליות ובין בעלי יכולת כלכלית לחסרי יכולת; לכידות בחדר המורים; סולידריות חברתית או פירוקה; תהליכי הפרטה בהספקת שירותי חינוך; שיטות מדידה והערכה של הישגים לימודיים; תהליכי מיון של תלמידים, על המצוקות האישיות שהם גורמים.

10:00 – מושב ראשון בהשתתפות חברי פורום קהלת:
המלצות פורום קהלת בתחום מדיניות החינוך

11:45 – מושב שני:
"המודל הירושלמי" לבחירת הורים -
מי מרוויח ומי מפסיד?

14:00 – מושב שלישי:
ההשלכות של קווי המדיניות שמציע פורום קהלת -
ממצאי מחקר והפוטנציאל להעמקת פערים חינוכיים

15:45 – מושב סיכום:
האם אפשר לגשר בין ההשקפות המנוגדות?

הצטרפות לרשימת התפוצה