במכון ומקוון | המחלוקת על הצעות פורום קהלת בתחום החינוך

יום שני | 12.09.22 | בשעה 08:30 עד 16:30

המחלוקת על הצעות פורום קהלת בתחום החינוך

יום עיון |

10:00-9:45 – דברי פתיחה: פרופ' שי לביא, ראש מכון ון ליר בירושלים; אוניברסיטת תל אביב

10:00 – מושב ראשון בהשתתפות חברי פורום קהלת:
ליקויי מערכת החינוך בישראל והמלצות פורום קהלת לתיקונם לאור הניסיון והמחקר הבינלאומי

11:45 – מושב שני:
"המודל הירושלמי" לבחירת הורים – מי מרוויח ומי מפסיד?

14:00 – מושב שלישי:
ההשלכות של קווי המדיניות שמציע פורום קהלת – ממצאי מחקר והפוטנציאל להעמקת פערים חינוכיים

15:45 – מושב סיכום:
האם אפשר לגשר בין ההשקפות המנוגדות?

הצטרפות לרשימת התפוצה