במכון ומקוון | על הסף: ולטר בנימין, הפילוסופיה, השאלה (היהודית-)גרמנית

הבית הפילוסופי: בית כמטפורה מחשבתית

לסדרה >

יום שלישי | 02.11.21 | בשעה 18:00

הרצאה שנייה | מרצה פרופ' גלילי שחר

סדרת הרצאות בעריכת ד"ר ראיף זריק

הכניסה לאולם בהרשמה מראש ובהצגת תו ירוק >

ההוגה היהודי-גרמני ולטר בנימין, מבקר ספרות ומשוטט, צייר במקצת עבודותיו פיגורה נדירה של מחשבה, המתאספת על סיפי הבית של הפילוסופיה הגרמנית. על זיקתו של בנימין למסורת הפילוסופיה נשוחח לפי דמות זו, המחזרת על הפתחים, מתעכבת על הסף, ונעלמת. הופעתה להרף עין היא גם נוסח (יהודי-גרמני) של שאלת הבית וההגות.

בסדרת ההרצאות נחשוב על שאלות העומדות על סדר היום העולמי בעזרת מטפורות של בית וגלות, זהות ואי-זהות, ביתיוּת וניכור. נשאל מהי משמעות הבית ומהם רכיבי היסוד שלו; ולְמה מתאווים בני האדם כשהם רוצים להיות בבית. נבחן את הקשרים בין היות בבית לבין שאלת הזהוּת, בין בית לרכוש, בין בית למולדת, בין מולדת לפופוליזם, ובין מולדת לריבונות; ונתהה על המוסריוּת של ההיות בבית, על פליטוּת וזרוּת, ועל פוליטיקה של זהויות. סדרת שאלות נוספת תעסוק בהשפעת המדע והטכנולוגיה על האופן שבו אנו תופסים כבית את העולם, את הטבע ואת כדור הארץ; ותבחן את השפעת התפיסות הללו על השקפותינו בעניין שינויי האקלים, איכות הסביבה, והנשיאה באחריות כלפי הדורות הבאים. סדרת השאלות האחרונה תעסוק בדרכים שבהן התמות הללו מתקשרות למושג המולדת ולתפיסת המציאות בישראל-פלסטין, ובאופן שבו הן מעצבות את הדמיון הפוליטי שלנו ואת חשיבתנו על העבר ועל העתיד.

בהשתתפות

פרופ' גלילי שחר, אוניברסיטת תל אביב

יו"ר: ד"ר ראיף זריק, אוניברסיטת תל אביב, הקריה האקדמית אונו ומכון ון ליר בירושלים

הצטרפות לרשימת התפוצה