במכון ומקוון | חרדיות רב-גונית: מגמות של שילוב בעקבות 7 באוקטובר

יום חמישי | 16.05.24 | בשעה 19:00

חרדיות רב-גונית: מגמות של שילוב בעקבות 7 באוקטובר

רב-שיח |

על רקע אירועי 7 באוקטובר והמלחמה שפרצה בעקבותיהם, צפה ועלתה ביתר שאת שאלת הקשר בין החברה החרדית המסתגרת לחברה הישראלית הכללית. מצד אחד, נשמעים קולות חרדיים שמשתמעת מהם אדישות, על אף גודל השבר. מצד שני, יש בחברה החרדית קולות בולטים שרואים במצב נקודת מפנה שמחייבת השתלבות נרחבת יותר בחברה הכללית. בין שני הקטבים ישנו כמובן מנעד רחב של עמדות ביניים.

קשת עמדות זו מלמדת שהחברה החרדית הטרוגנית הרבה יותר מכפי שהיא נתפסת בציבור הרחב, וכך גם יחסה להשתלבות בחברה הישראלית. השיחה תפגיש בין דוברים שמייצגים מודלים שונים של חרדיות משתלבת. נדבר בה על הגישות השונות של תת-הקבוצות החרדיות, על המחיר שמשלמות החברה החרדית והחברה הישראלית הכללית בגין ההתבדלות ועל היתרונות והחסרונות שבניסיונות השילוב, וכן נשאל אם וכיצד יכולים אירועי 7 באוקטובר ותוצאותיהם להגדיל את המעורבות של החברה החרדית בחברה הכללית.

בהשתתפות

דברי פתיחה: ד"ר דפנה שרייבר, מכון ון ליר בירושלים

מנחה משתתפת: מלכי רוטנר, עוסקת בקידום תעסוקת חרדים ואוכלוסיות מעוטות הזדמנויות (חרדית מחסידות בעלז), פעילה בתנועת "השמאל האמוני"

ביתיה מלאך, לשעבר מנהלת בית הספר הממלכתי חרדי "בנות ירושלים", זוכת פרס החינוך הארצי לשנת תשפ"ג (חרדית ליטאית)

הרב מנחם נאבת, כותב ומלמד תורה, יהדות ופילוסופיה, מכון אספקלריה

הרב נתנאל שרון, רב קהילת "מקדש שלמה" בירושלים, מייסד שותף וראש ענף קהילה ורבנים במיזם המוגנות "בשבילם"

הצטרפות לרשימת התפוצה