במכון | מחשבה פוליטית בישראל

יום ראשון | 02.10.22
עד יום שני | 03.10.22

סדנה בין-אוניברסיטאית

למוזמנים בלבד |

הסדנה למחשבה פוליטית בישראל נערכת זו השנה השביעית, והיא כוללת השנה את הנושאים הבאים:

יום ראשון | 2 אוקטובר

12:30-10:30 מושב ראשון: אתיקה, מלחמה ולוחמה – בחינה מחדש
15:45-14:00 מושב שני: בין ספרות לפוליטיקה – קולות ושינוי דורות
17:30-16:00 מושב שלישי: "עמיתים קוראים ספרי עמיתים"

יום שני | 3 באוקטובר

12:30-10:30 מושב ראשון: החומרים של "המקום" הישראלי – קדושה, לאום, בית, אדמה
15:45-14:00 מושב שני: העיר והסכסוך – חיפה כמודל לאזרחות משותפת?
17:30-16:00 שולחן עגול: ארגוני חברה אזרחית בישראל בפעולה - מבט מהשטח

הסדנה מיועדת לחוקרים ולחוקרות בלבד (בכלל זה דוקטורנטים)

ההשתתפות מותנת בהרשמה מראש politicaltheoryisrael@gmail.com

מספר המקומות מוגבל

חברי הועדה המארגנת: איל חוברס, ניקול הוכנר, אמל גמאל, איילת בנאי, נחשון פרז

הסדנה נערכת בתמיכת מכון ון ליר בירושלים, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, אוניברסיטת בר-אילן

הצטרפות לרשימת התפוצה