במכון | סדנה בין-אוניברסיטאית למחשבה פוליטית בישראל

יום שלישי | 26.09.23
עד יום רביעי | 27.09.23

סדנה בין-אוניברסיטאית למחשבה פוליטית בישראל

למוזמנים בלבד |

יום שלישי |  26 בספטמבר

12:45-10:30 מושב ראשון: מושב ראשון: ממחאה לבניית כוח פוליטי
16:00-14:00 מושב שני: בין ספרות לפוליטיקה – קולות ושינוי דורות
17:30-16:15 מושב שלישי: הציונות הדתית וההפיכה השלטונית

יום רביעי | 27 בספטמבר

12:30-10:30 אסיפה פתוחה: קהילת המחשבה הפוליטית בישראל על המהפכה המשטרית (I)
15:45-14:00 אסיפה פתוחה: קהילת המחשבה הפוליטית בישראל על המהפכה המשטרית (II)
17:30-16:00 עמיתים קוראים ספרי עמיתים

הסדנה מיועדת לחוקרים ולחוקרות בלבד (בכלל זה דוקטורנטים.ות)

ההשתתפות מותנת בהרשמה מראש politicaltheoryisrael@gmail.com

מספר המקומות מוגבל

הצטרפות לרשימת התפוצה