במכון | Colonial Bureaucracy and Contemporary Citizenship

יום שני | 19.06.23 | בשעה 18:30

Colonial Bureaucracy and Contemporary Citizenship Legacies of Race and Emergency in the Former British Empire

ערב דיון (בעברית) |

לכבוד ספרה של יעל ברדה

Colonial Bureaucracy and Contemporary Citizenship
Legacies of Race and Emergency in the Former British Empire
Cambridge University Press, 2022

הספר ביורוקרטיה קולוניאלית ואזרחות עכשווית עוסק בשאלה כיצד המורשת של פרקטיקות ביורוקרטיות קולוניאליות ממשיכה לעצב את החיים הפוליטיים גם אחרי שקיעת האימפריה.

בספרה בוחנת ברדה את האופן שבו קולוניות בריטיות לשעבר – קפריסין, הודו וישראל/פלסטין – שעוצבו על ידי תוכנית חלוקה, משתמשות כפוסט-קולוניות בירושה האדמיניסטרטיבית שקיבלו, וזאת כדי לקטלג ולאפיין אוכלוסיות נתינות כחשודות או כנאמנות, וכך לנהל את תנועת האוכלוסייה ולעצב את המשמעות הפרקטית של אזרחות ושייכות בגבולותיהן החדשים. הספר מציע תיאוריה חדשה של "ביורוקרטיה היברידית" כדי להסביר כיצד פרקטיקות מוגזעות וחקיקת חירום שימשו פקידים חזקים בארגונים מדינתיים בעיצוב זהות פוליטית ושייכות במדינות החדשות. הספר משלב סוציולוגיה ואנתרופולוגיה של המדינה והמשפט ותיאוריה ארגונית, ועל בסיס השילוב הזה הוא מציע מבט חדש על ביורוקרטיה, ועל האופן שהיא משנה תפיסות מקובלות ומדגימה כיצד פרקטיקות ביורוקרטיות של חיי היומיום והגיונות קולוניאליים ממשיכים לעצב אי-שוויון פוליטי עד עצם היום הזה.

בהשתתפות:

ד"ר ראיף זריק, הקריה האקדמית אונו; מכון ון ליר בירושלים
פרופ' איילת בן ישי, החוג לאנגלית, אוניברסיטת חיפה
פרופ' איתמר מן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה
ד"ר יעל ברדה, חברת סגל במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים ועמיתת מחקר ביוזמת המזרח התיכון בבית ספר קנדי לממשל באוניברסיטת הרוורד

הצטרפות לרשימת התפוצה