במכון | Kant's Struggle for Autonomy: On the Structure of Practical Reason

יום ראשון | 25.06.23 | בשעה 19:00

Kant's Struggle for Autonomy

ערב דיון (בעברית) |

לכבוד צאת ספרו של ראיף זריק

Kant's Struggle for Autonomy
On the Structure of Practical Reason
Rowman & Littlefield, 2023

ספרו של ד״ר ראיף זריק שיצא לאור לאחרונה (2023) Kant’s Struggle for Autonomy: On the Structure of Practical Reason, שופך אור חדש על הפילוסופיה המעשית של קאנט, וכבר זכה לשבחים על הישגו זה. הקושי המרכזי שהספר מבקש להתמודד איתו הוא טיב היחס בין הממדים השונים של פילוסופיה זו: הקשר בין שאלות של אושר לשאלות של מוסר, בין מוסר לצדק, ובין צדק לשאלות של לגיטימיות.

הטענה המרכזית של הספר היא שהמפתח להבנת היחסים בין כל אלו, כלומר הארכיטקטוניקה של הפילוסופיה המעשית של קאנט, הוא מושג האוטונומיה – מושג שמזוהה בדרך כלל רק עם הפן של תורת המוסר אצל קאנט. זריק טוען כי כל אחת מן הספירות המעשיות היא בעלת אוטונומיה והיגיון נורמטיבי משל עצמה ומקבלת את משמעותה מתוך ההיבדלות שלה מן האחרות, אבל בה בעת גם מתוך התמקמות מיוחדת ביחס למכלול. הדבר מייצר מתח בין הצורך בהפרדה כדי לייצר אוטונומיה של כל ספירה בפני עצמה לבין הצורך לחבר אותן למכלול, והוא מנוסח לעיתים כמתח שבין אוטונומיה כהפרדה לאוטונומיה כעצמאות.

מתח זה מוצג הן כהישג הגדול של מחשבתו של קאנט הן כמקור למתחים ובעיות, המלווים למעשה את המחשבה המודרנית והליברלית על מוסר, פוליטיקה ומשפט עד ימינו אלה.

בהשתתפות:

פרופ' פיני איפרגן, אוניברסיטת בר-אילן; מרכז שפינוזה במכון ון ליר בירושלים

ד"ר מורן גודס-ריצ'יטלי, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' דוד הד, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר ראיף זריק, הקריה האקדמית אונו; מכון ון ליר בירושלים

הצטרפות לרשימת התפוצה