ליל הפילוסופיה השמיני | בת"א

יום חמישי | 27.06.24 | בשעה 22:00 עד 23:50

החזרת השאלה על היהדות

החזרת השאלה על היהדות |

בתל אביב
LILY & BLOOM, לילינבלום 48

בניהולו של הפילוסוף רפאל זאגורי-אורלי

שני מושבים מטעם מכון ון ליר בירושלים

22:00-22:50
פרספקטיבה חרדית על מקומה של היהדות בחברה הישראלית | בעברית

דוברים:
ד"ר דפנה שרייבר (מכון ון ליר בירושלים)
אתי הייזלטר
הרב מנחם נאבת

 

23:00-23:50
אוטופיות ומשיחיות עכשווית | בעברית

דוברים:
פרופ' שי לביא (ראש מכון ון ליר בירושלים ואוניברסיטת תל אביב)
ד"ר ג'ולי קופר (אוניברסיטת תל אביב)
ד"ר עפרי אילני (מכון ון ליר בירושלים)

 

דת, הן כמוסד קהילתי-פוליטי והן כחוויה אישית, הפכה לאחרונה לאחד הנושאים המאתגרים את המרחב הדמוקרטי בעולם. מצב זה תקף בישראל ואף ביתר שאת. שהרי בישראל היהדות אינה מצטמצמת בלבד לשאלת מעמדה של הדת במרחב הציבורי ולאופן מסגורה בתוך הפוליטי. היהדות, כבעלת אפיון דתי כמו גם לאומי, חורגת מהגדרתה כדת בלבד: היא מערבת נורמות, תרבות, חוויה קיומית, היסטוריה, השלכות פוליטיות ישירות ועקיפות, ואידיאה שעדיין לא מימשה את עצמה.

זו ללא ספק השאלה שתכריע את עתידה של הדמוקרטיה בישראל. זו אחריותם של אינטלקטואלים ישראלים, של אינטלקטואלים יהודים ולא יהודים, בארץ ובעולם, לבחון לעומק ולברר ללא פשרות את נוכחותה של היהדות במרחב הפוליטי ואת השאלות שנוכחות זו מעוררת.

בליל הפילוסופיה יתקיימו מושבי דיון פילוסופים.יות, היסטוריונים.יות, תיאולוגים.יות, מדעני.ות מדינה, סופרים.ות ואנשי.ות רוח ותרבות. כמו כן ישתתפו בדיונים אזרחים ואזרחיות המעורבים ביחסים הסבוכים בין יהדות ופוליטיקה. זאת על מנת לשקול היטב כיצד להגדיר ולכוון מחדש את היחסים העדינים בין הפוליטי לדתי, בין הישראלי ליהודי, ובין היהודי לבין העולם, ואולי אף להמציאם מחדש.

פייסבוק: Institutfrancaisisrael

אינסטגרם: institutfrancais_israel

תכנית >

הצטרפות לרשימת התפוצה