האם הגישה ההסתברותית במדעי הקוגניציה מלמדת שאנו רציונליים?

קולוקוויום בר הלל להיסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של המדע

לסדרה >

יום שני | 23.05.22 | בשעה 18:00

האם הגישה הסתברותית במדעי הקוגניציה מלמדת שאנו רציונליים?

מרצה: פרופ' ארנון לוי | 

הסדרה השנתית הארבעים ואחת, תשפ"ב

באוניברסיטת תל אביב

בניין גילמן, אולם 449

הגישה ההסתברותית (בייסיאנית) ממלאת היום תפקיד מרכזי במדעי המוח והקוגניציה. המסר העיקרי שלה מתואר בפתחו של ספר מבוא עדכני לגישה זו כך: "[מודלים בייסיאניים] מלמדים שהתבונה האנושית מתנהגת כמדענית נתונים מיומנת [...] בשעה שהיא מתמודדת עם מידע רועש ורב-משמעי". במילים אחרות, נראה שעל פי הגישה הבייסיאנית בני אדם קרובים למדי לאידיאל (בייסיאני) של רציונליות, קרובים יותר מכפי שנהוג לחשוב. בהרצאתו יבחן לוי מהי התמונה העולה מהמודל הבייסיאני במדעי המוח והקוגניציה, ויטען כי – בניגוד לרושם שעשוי להיווצר במבט ראשון – היא איננה מלמדת, ובמובן מסוים איננה יכולה ללמד, שאנו חושבים באופן רציונלי, גם לא בתנאים מיטביים. הסיבה לכך היא שמודלים אלו נשענים על קירובים השאובים ממדעי המחשב וההנדסה, ואינם מייחסים למוח חישוב בייסיאני מלא. כפי שיטען לוי, זהו הבדל משמעותי ביותר. זאת ועוד, הוא יציע כי הטענה שלפיה המוח מקרב חישוב זה או אחר היא טענה שמעמדה לוט בערפל – ובמיוחד במקרה הבייסיאני קשה מאוד להעניק לה מובן ברור.

הקולוקוויום נוסד בשיתוף עם רוברט ס' כהן, הקולוקוויום של בוסטון לפילוסופיה של המדע.

הקולוקוויום נתמך על ידי המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן (אוניברסיטת תל אביב); מרכז אדלשטיין להיסטוריה ופילוסופיה של המדע, הטכנולוגיה והרפואה (האוניברסיטה העברית בירושלים); מכון ון ליר בירושלים וקרן יהושע בר-הלל.

בהשתתפות

פרופ' ארנון לוי, האוניברסיטה העברית בירושלים

מנהל אקדמי, ד"ר אורי בלקינד, אוניברסיטת תל אביב

הצטרפות לרשימת התפוצה