מקוון | החטא ועונשו? חטא ויראה במחשבה היהודית בעת החדשה

יום ראשון | 12.09.21 | בשעה 19:00

ערב דיון | 

 

אחד המאפיינים המרכזיים של העת החדשה הוא הופעת צורה חדשה ומועצמת של סובייקטיביות, ועימה רגישויות חדשות ביחסו של האדם אל ה"עצמי" מן העֵבר האחד, וביחסו של האדם אל האֵל ואל הדת מן העבר השני. בשני המקרים נוצרים ניסוחים מחודשים של היחס בין האל וציוויו כמקור סמכות חיצוני, לבין האדם, רצונותיו ותשוקותיו כמקור סמכות פנימי. שינויים אלו הביאו לתפנית דרמטית ביחס אל החטא והעבירה, ולעליית נקודות מבט שבהן החטא הפך מאיום למושא של תשוקה.

בערב הדיון, המסכם את עבודתה של קבוצת מחקר שפעלה במכון ון ליר בשנה האחרונה, נבקש לבחון באופן ביקורתי את מקומו של החטא במחשבה הדתית היהודית ובספרות העברית בעת החדשה מתוך הפניית המבט לא רק להיקסמות ממנו אלא גם לתחושות היראה והאשמה שסובבות אותו, גם בעידן המודרני.

האירוע נערך בשיתוף עם אוניברסיטת בר-אילן

בהשתתפות

פרופ' חמוטל בר-יוסף, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ד"ר ליאור זקס-שמואלי, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' אליוט וולפסון, אוניברסיטת קליפורניה, סנטה ברברה (באנגלית)

יו"ר: ד"ר טפת הכהן-ביק, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הצטרפות לרשימת התפוצה