השקת מדד המגדר לשנת 2020

יום חמישי | 17.12.20 | בשעה 18:00

זוהי השנה השמינית שבה מתפרסם מדד המגדר. במסגרת ההשקה נציג את הממצאים העיקריים של המדד, ונתייחס להשלכות החברתיות והכלכליות של משבר הקורונה על נשים ועל גברים בישראל. בנוסף, נלמד על הדומה והשונה באתגרים לקידום שוויון מגדרי בין מדינות האיחוד האירופי לישראל.

18:00–18:30  אי-שוויון מגדרי במבט השוואתי: ישראל ומדינות האיחוד האירופי (באנגלית)

דברי פתיחה: פרופ' שי לביא, ראש מכון ון ליר בירושלים; אוניברסיטת תל אביב

פרופ' נעמי חזן, עמיתת מחקר בכירה, מכון ון ליר בירושלים

תשוחח עם

ד"ר יולנטה ריינגרד, מנהלת תוכנית מדד השוויון המגדרי של האיחוד האירופי, המכון האירופי לשוויון מגדרי (EIGE)

18:30–19:30  מדד המגדר 2020 (בעברית)

יו"ר: הדס בן אליהו, מנהלת יודעת, מכון ון ליר בירושלים

      ד"ר הגר צמרת, עמיתת מחקר בכירה, מכון ון ליר בירושלים

ממצאים עיקריים של מדד המגדר 2020

ד"ר יעל חסון, מנהלת תחום מגדר, מרכז אדוה

השלכות משבר הקורונה על נשים ועל גברים בישראל

ח"כ מירב כהן, השרה לשוויון חברתי ולגמלאים

ח"כ עאידה תומא סלימאן, חד"ש – הרשימה המשותפת

דברי סיכום: פרופ' חנה הרצוג, עמיתת מחקר בכירה, מכון ון ליר בירושלים

הצטרפות לרשימת התפוצה