חוק חי

שיטור וריבונות תחת כיבוש

יום שלישי | 28.07.20 | בשעה 18:00 עד 20:00

ערב דיון | 

לרגל צאת ספרה של אילת מעוז

על מה מושתת סדר במצב פורע סדר? מה קורה כאשר השאיפה לכונן ריבונות מערערת על אחדותו של הריבון? מהו היחס בין הפרקטיקה הממשית לבין הפנטזיה בדבר סדר יציב, או בין חוק להיעדרו?

חוק חי מתחקה אחר ההיסטוריה של השיטור מעבר לקו הירוק ודן ביחסי המשטרה עם פלסטינים, עם מתנחלים, ועם רשויות האכיפה והביטחון האחרות. הוא מראה כיצד פרויקט ההתנחלות בגדה המערבית מבוסס על טשטוש הבדלים: בין ציבורי לפרטי, בין פשע לחוק, בין לגיטימי ללא-לגיטימי. שכן במרחב הספר הקולוניאלי סמכויות מדינה מואצלות על ריבוי שחקנים, שהיחסים ביניהם מאופיינים בחיקוי וניכוס, הסתתרות והיחשפות, כמו גם עמעום מושגי ומשפטי.

מעבר להיותו כרוניקה של מנגנון, חוק חי חושף את עבודת הריבונות כתנועה דיאלקטית ומתמשכת בין מחיקת גבולות לשרטוטם מחדש. תנועה זו מייצרת תשוקה ריבונית לאחדות סופית ומוחלטת, המובילה את המשטר ואת אזרחיו לאלימות חריגה ועודפת.

בהשתתפות

פרופ' אדריאנה קמפ | אוניברסיטת תל אביב

עאזר דקואר | אוניברסיטת קנט

פרופ׳ הלל כהן | האוניברסיטה העברית בירושלים

מגיבה: אילת מעוז | אוניברסיטת שיקגו

יו"ר: פרופ׳ יהודה שנהב | עורך סדרת הקשרי עיון וביקורת, מכון ון ליר בירושלים

הצטרפות לרשימת התפוצה