יום הולדתו המאה של הנס בלומנברג

יום רביעי | 06.01.21 | בשעה 18:00

שיחה באנגלית עם ד"ר רידיגר ציל | 

השנה צוין ברחבי העולם הגרמני יום הולדתו המאה של הנס בלומנברג (1920–1996). את הכנסים והאירועים הרבים שתוכננו לכבוד אחד החשובים שבפילוסופים הגרמנים במחצית השנייה של המאה העשרים החליפה סדרה של אירועים וירטואליים. מרכז שפינוזה במכון ון ליר מצטרף לאירועים אלו בשיחה של פרופ' פיני איפרגן עם ד"ר רידיגר ציל (Rüdiger Zill), חוקר בכיר בפורום איינשטיין בפוטסדם, חוקר נודע של בלומנברג, ומחבר הביוגרפיה האינטלקטואלית שלו:

Der absolute Leser: Hans Blumenberg. Eine intellektuelle Biographie (Suhrkamp, 2020)

רעיונותיו של בלומנברג – בהם המטפורולוגיה – הצעתו להבנת המטפורה מתוך בחינת היחס לאי-מושגיות; וכן תובנת היסוד שלפיה מובנו של המיתוס תלוי בתולדות התקבלותו – הפכו זה מכבר לחלק מגוף הידע התיאורטי במדעי האדם. מפעלו רחב ההיקף מוכר גם בישראל: הביקורת שלו על קטגוריית החילון והצעתו המקורית להקניית פשר ומשמעות לדמות האדם המודרני הן חלק אינטגרלי מהדיון המקומי על חילון וחילוניות. גם אם טרם קנה לו אחיזה בישראל, ניסיונו השיטתי לפתח אנתרופולוגיה פילוסופית הופך אותו בעיני רבים למנסחה של אחת החלופות הפילוסופיות החשובות בזמננו. אך מי היה האיש עצמו? מהן תולדות חייו ומה ההקשר שבו צמחה הגותו? ספרו של ציל מיטיב לענות על השאלות האלה ובכך מאפשר לצייר תמונה שלמה יותר של בלומנברג האדם וההוגה – אך גם להשיג הבנה עמוקה יותר של מפעלו ההגותי יוצא הדופן.

השיחה תתקיים באנגלית עם כתוביות

בהשתתפות

ד"ר רידיגר ציל, פורום איינשטיין, פוטסדם

פרופ' פיני איפרגן, מרכז שפינוזה, מכון ון ליר בירושלים; המחלקה לפילוסופיה, אוניברסיטת בר-אילן

הצטרפות לרשימת התפוצה