מקוון | להגדיר אנטישמיות: ציפיות וסברות מוטעות

בעקבות פרסום הצהרת ירושלים על האנטישמיות (JDA)

יום ראשון | 09.05.21 | בשעה 20:00

דיון (באנגלית)

הצהרת ירושלים על האנטישמיות (JDA)  >

האירוע ילווה בכתוביות בעברית

בהשתתפות

יו"ר: פרופ' ויויאן ליסקה, אוניברסיטת אנטוורפן; האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' שטפני שולר-שפרינגורום, המרכז לחקר האנטישמיות (ZfA), ברלין

פרופ' עמוס מוריס-רייך, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר ראיף זריק, אוניברסיטת תל אביב; מכון ון ליר בירושלים

הצטרפות לרשימת התפוצה