לוק והפילוסופיה המודרנית

מסה על שכל האדם

יום שלישי | 15.09.20 | בשעה 18:00

ערב דיון

בשידור חי |

לרגל תרגום חדש של 

מסה על שכל האדם

מאת ג'ון לוק

יועבר כאן בשידור חי

הפילוסוף האנגלי ג'ון לוק (1632–1704) נמנה, לכל הדעות, עם אבותיו הרוחניים של העולם המודרני. לרעיונות שפיתח בכתביו הפוליטיים נודע תפקיד מכריע בעיצוב שיח הזכויות ומושג הסובלנות החקוקים בתשתית הסדר הליברלי. ואולם, למרות חשיבותם הכבירה של הרעיונות האלה, פסגת הגותו של ג'ון לוק היא ללא ספק החיבור הגדול מסה על שכל האדם, שראה אור ב-1689. בחיבור קאנוני זה, שנכתב בהשראת ההישגים המדעיים פורצי הדרך של התקופה, מתנער לוק הן מן המסורת הסכולסטית של ימי הביניים והן מן הרציונליזם האירופי של דקארט וממשיכי דרכו, ומציע כנגדם צורת חשיבה חדשה ומהפכנית, המבקשת לבסס את הידע האנושי על הניסיון לבדו: אמפיריציזם.

כדי להעמיד את הרעיון האמפיריציסטי על מסד תיאורטי איתן, לוק נוטל על עצמו משימה כבירה: למפות באופן שיטתי ומקיף, שאין לו תקדים בספרות הפילוסופית, את כוחות השכל האנושי. התוצאה היא חיבור שאפתני להדהים ורחב יריעה, הדן בתפיסה החושית לסוגיה, במקורותיה, בדמיון, בתפיסת החלל והזמן, ביכולת ההפשטה וההַמשֹגה, בהיקשים לוגיים, בתפקידה של השפה ובתנאי הידיעה. בה בעת, לוק מצביע גם על גבולות ההכרה ומזהיר – בדומה לקאנט אחריו – כי חריגה מן הגבולות האלה עלולה להניב מסקנות חסרות שחר.

עורך: דוד הד | מתרגם :עפר קובר | הוצאת המרכז האקדמי שלם

 

 

בהשתתפות

יו"ר: אסף שגיב, המרכז האקדמי שלם

פרופ' ימימה בן-מנחם, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' יקיר לוין, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פרופ' דוד הד, האוניברסיטה העברית בירושלים

 

 

הצטרפות לרשימת התפוצה