מצב החירום והחיים עצמם

תיאוריה וביקורת

לסדרה >

יום ראשון | 29.03.20 | בשעה 21:00 עד 22:00

שיחה |

בכל רחבי העולם מוכרז בימים אלה מצב חירום בהיקף שטרם נודע בעבר. אבל האם מדובר במצב חירום ממשי או כוזב? האם זוהי צורת התמודדות הכרחית עם נגיף בלתי נראה שמאיים על האנושות, או שמא אנו עדים לאופן שבו משטרים שונים לוקחים לעצמם סמכויות לשעת חירום ומעצימים את כוחו של הריבון? כיצד מתכונן מבעד למצב החירום היחס בין ההיסטורי (האנושי, החברתי), הביולוגי (הנגיף, הטבע) והתיאולוגי (החטא, העונש)? האם, מתוך הניסיון לשמור על החיים עצמם, ניתן להבין משהו חדש על תביעתם ותכולתם? ואולי יש במצב החירום הזה גם שיבוש של צורת החיים הניאוליברלית ופוטנציאל לשינוי חברתי כולל?

בהשתתפות

ד״ר אורי גולדברג (תיאולוגיה)
ד״ר ורד מימון (אמנות)
ד״ר יובל קרמניצר (תיאוריה פוליטית)
מנחה: ד״ר שאול סתר (עורך ״תיאוריה וביקורת״)

הצטרפות לרשימת התפוצה