מקוון | בין בחירה להדרה: מחשבות על גויים קדושים

יום חמישי | 21.10.21 | בשעה 19:00

ערב השקה לספרים | 

ישי רוזן-צבי ועדי אופיר מגוי קדוש לגוי של שבת: האחר של היהודים – קווים לדמותו

עפרי אילני ואבנר בן-עמוס גוי קדוש: תנ"ך ולאומיות בעידן המודרני (עורכים)

שני הספרים ראו אור השנה (הוצאת כרמל), ולמרות הדמיון בשמם הם עוסקים בנושאים שונים למדי זה מזה: ספרם של ישי רוזן-צבי ועדי אופיר עוסק בהתהוותה ובכינונה של הדיכוטומיה "יהודי/גוי" למן תקופת המקרא ועד ימינו; ואילו הספר בעריכתם של עפרי אילני ואבנר בן-עמוס עוסק בנוכחותם של התנ"ך ושל דימויים תנ"כיים של בחירה בפוליטיקה ובמחשבה הלאומית המודרנית. על אף נקודות המוצא השונות שלהם בזמן ובמרחב, שני הספרים הם בעלי נגיעה עמוקה למדינת ישראל ולפוליטיקת הלאום שלה. לפיכך, הדיון בערב ההשקה יעסוק בגלגולי רעיון הבחירה התנ"כי ובביטוייו המודרניים, מתוך התמקדות בהקשר היהודי והישראלי על שלל היבטיו: לאומיות, גיור, יחסי יהודים ולא-יהודים ועוד.

לרכישת הספרים באתר של הוצאת כרמל:

מגוי קדוש לגוי של שבת – האחר של היהודים: קווים לדמותו

גוי קדוש – תנ”ך ולאומיות בעידן המודרני

בהשתתפות

ד"ר כרמה בן-יוחנן, אוניברסיטת הומבולדט, ברלין

ד"ר ראיף זריק, אוניברסיטת תל אביב, הקריה האקדמית אונו ומכון ון ליר בירושלים

פרופ' אילנה פרדס, האוניברסיטה העברית בירושלים

 

מגיבים:

פרופ' עדי אופיר, אוניברסיטת בראון, פרובידנס, רוד איילנד

ד"ר עפרי אילני, האקדמיה ע"ש פולונסקי, מכון ון ליר בירושלים

פרופ' אבנר בן-עמוס, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' ישי רוזן-צבי, אוניברסיטת תל אביב

מנחה: ד"ר דפנה שרייבר, מכון ון ליר בירושלים

הצטרפות לרשימת התפוצה