מקוון | גוי קדוש

יום חמישי | 21/10/21 | בשעה 19:00

מקוון | גוי קדוש

ערב דיון |

שיעסוק בשני ספרים חדשים:

מגוי קדוש לגוי של שבת – האחר של היהודים: קווים לדמותו
ישי רוזן־צבי, עדי אופיר
From a Holy Goy to a Shabbat Goy - The Emergence and Persistence of the Jews' Other

(יולי 2021, הוצאת כרמל)

גוי קדוש – תנ”ך ולאומיות בעידן המודרני
עורכים: עפרי אילני ואבנר בן־עמוס
Sacred People: Bible and Nationalism in the Modern Era

(יוני 2021, הוצאת כרמל)

הצטרפות לרשימת התפוצה