מקוון | הקוד האתני

קב"א, מזרחים, אשכנזים

יום חמישי | 01.07.21 | בשעה 19:00

שיחה בין פרופ' אורנה ששון-לוי וד"ר זאב לרר |

לרגל צאת ספרו

הקוד האתני: קב"א, מזרחים, אשכנזים

הקב"א, מכשיר המיון הראשי והראשוני הקובע את גורלם הצבאי של המתגייסים והמתגייסות, התגבש ועוצב בשנות החמישים של המאה העשרים. במשך השנים נוצרו סביבו שמועות, מיתוסים ואגדות אורבניות, אך הוא נותר עמום ואפוף מסתורין – בגדר "קופסה שחורה". ספרו של זאב לרר, המבוסס על מחקר ראשון מסוגו, המקיף את כל חיילי צה"ל משנות החמישים ועד סוף שנות התשעים, פותח את הקופסה השחורה הזאת, ומציע מבט סוציולוגי מעמיק וחדשני על השאלה כיצד פועלת פרקטיקה של גזענות ממוסדת בארגון מודרני וכיצד היא מתאפשרת.

ההתחקות על קורותיו של הקב"א חושפת סיפור כואב בעל מעמד מכונן בעיצוב היחסים בין מזרחים לאשכנזים בישראל, ומתארת את הדיכוי התרבותי והפוליטי של יוצאי ארצות ערב דווקא בתוך מוסד שהבטיח להם שוויון, שותפות וכבוד לאומי (סדרת הקשרי עיון וביקורת בעריכת יהודה שנהב / הוצאת הקיבוץ המאוחד והוצאת מכון ון ליר).

בהשתתפות

דברי פתיחה: פרופ' יהודה שנהב, אוניברסיטת תל אביב ומכון ון ליר בירושלים

פרופ' אורנה ששון-לוי, אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר זאב לרר

הצטרפות לרשימת התפוצה