מעבר למכנסונים: ילקוט פמיניסטי לשנת הלימודים

יום רביעי | 01.09.21 | בשעה 19:00

ערב דיון | 

שיחה בין משתתפות קבוצת המחקר "ארגז הכלים לסובייקטיביות פוליטית פמיניסטית" במכון ון ליר בירושלים:

מהסכמה לאינטימיות: מסגור מחדש של חינוך למיניות | רחל לוי הרץ

חינוך מודע-עוני: יחסי לימודים ועבודה בקרב נערות פלסטיניות בישראל | סיניאל עתאמנה

להפוך חסמים למנופים בחינוך לשוויון מגדרי | יעל בוים-פיין

בהשתתפות

מנחה: ד"ר מירי רוזמרין, התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר-אילן; מכון ון ליר בירושלים.

רחל לוי הרץ, מפתחת תוכן בתחום של מגדר, מיניות ואקטיביזם חברתי; דוקטורנטית בתכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר אילן.

סיניאל עתאמנה, יועצת חינוכית; דוקטורנטית בתכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר-אילן.

יעל בוים-פיין, מנהלת המרכז הישראלי לשוויון מגדרי בחינוך; דוקטורנטית באוניברסיטה העברית.

הצטרפות לרשימת התפוצה